Správa o činnosti a hospodarení DHZO Stakčín za rok 2020

Výročna správa za rok 2020.docx (47576)

 

Správa o činnosti a hospodarení DHZO Stakčín za rok 2019

Správa o činnosti za rok 2019.odt (70575)

Správa o činnosti a hospodárení DHZO Stakčín za rok 2018

Správa o činnosti za rok 2018.odt (212735)

Správa o činnosti a hospodárení DHZO Stakčín za rok 2017

 
 
 

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2016

 
 

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2015

 

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2014

 
 
 
 
Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2013
Správa o činnosti za rok 2013.doc (37376)

 

  Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2012

Správa o činnosti za rok 2012.doc (39936)

 

    Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín /a rok 2011

 

 

  Správa o činnosti a hospodárení DHZ  Stakčín za  rok 2010    

 Správa o čínnosti za rok 2010.doc (35328)                 

                                                      

Správa o činnosti a hospodárení DHZ Stakčín za rok 2009

 

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Kontakt

František Kočan DHZ Idinf. : 001774746002
Bankové spojenie:
SK19 5600 0000 0082 5347 9001
Tel: 0905 238 133 fero41198@gmail.com